Winkelwagen

Close

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen

Totaal

0.00

Algemeen Privacy- en cookiebeleid

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., hierna te noemen MMSN, gevestigd op Gondel 1, 1186 MJ te Amstelveen in Nederland committeert zich aan het op verantwoordelijke wijze beheren van de informatie die je ons verstrekt en de informatie die wij verzamelen, om onze taak als fabrikant en leverancier naar behoren te kunnen uitvoeren.
Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft hoe MMSN als databeheerder informatie kan verzamelen, gebruiken en delen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van onze belangrijkste websitewww.mitsubishi-motors.nlen andere websites en apps, plus het verlenen van onze diensten, waarbij steeds wordt gerefereerd aan dit Algemeen Privacybeleid.
Voor sommige processen wijkt het privacybeleid van MMSN af van dit Algemeen Privacybeleid, bijvoorbeeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten. Medewerkers, flexwerkers, zelfstandigen en sollicitanten kunnen een exemplaar van het betreffende privacybeleid verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling Human Resources viacontact@mmsn.nl
Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft:

 • Het soort informatie dat MMSN verzamelt
 • Hoe MMSN gebruik maakt van de informatie die het verzamelt
 • Hoe MMSN de informatie kan delen die het verzamelt
 • Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Diensten en content van derden
 • Bescherming en opslag van de informatie die MMSN verzamelt
 • Uw keuzen en rechten
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid
 • Het gebruik van cookies

1.1 Het soort informatie dat MMSN verzamelt

MMSN verzamelt de persoonsgegevens die je ons verschaft, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen of een overeenkomst met ons aan te gaan. ‘Persoonsgegevens’ kunnen elke soort informatie zijn die kan worden gebruikt om je te identificeren, of die MMSN aan jou kan koppelen. MMSN kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, wanneer je gebruik maakt van onze websites en apps, je jezelf toegang verschaft tot deze websites of apps of met ons communiceert via deze websitesof apps. Ook kan MMSN informatie verzamelen van andere bronnen, zoals social-mediaplatforms die informatie kunnen delen over hoe je communiceert met onze social media.

Informatie die je ons verstrekt
MMSN verzamelt informatie die je ons vrijwillig verstrekt, waaronder de informatie die je met ons deelt via e-mail of andere kanalen, als je je inschrijft voor MMSN-materiaal of hiertoe een verzoek indient, bij het aanvragen van een proefrit, bij het aanmelden op MijnMitsubishi, wanneer je een aankoop doet in de webshop, bij het maken van een werkplaatsafspraak in de onderhoudscalculator, bij een verzoek tot contact op de occasionpagina, wanneer je je zich inschrijft voor een evenement, als je een zakelijke partner van ons bent en wanneer je reageert op onze uitingen of verzoeken tot informatie. De persoonsgegevens die je verstrekt, kunnen bestaan uit uw naam, contactgegevens, titel en informatie over de organisatie waaraan je verbonden bent en uit alle andere persoonsgegevens die je verstrekt. Om de functionaliteit van de MijnMitsubishi app te waarborgen gebruiken wij voor het aanmelden van de MijnMitsubishi app je initialen, postcode en huisnummer om het juiste voertuig aan jou te kunnen koppelen.

Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen
MMSN maakt gebruik van browsercookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk te noemen: ‘cookies’) om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan, wanneer je gebruik maakt van, zich toegang verschaft tot, of met ons communiceert via onze websites of apps. MMSN kan bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt om jezelf toegang te verschaffen tot onze websites of apps, het besturingssysteem en de versie ervan, jouw IP-adres, jouw algemene geografische locaties als aangegeven door jouw IP-adres, jouw type browser, de content die je bekijkt en functionaliteiten waar je gebruik van maakt op onze websites of apps. Dit geldt ook voor de webpagina’s die je bekijkt direct voor en na je bezoek aan onze websites of apps of en hoe je communiceert met de beschikbare content op onze websites of apps en de zoekargumenten die je erop invoert.

Informatie die MMSN verzamelt van andere bronnen
MMSN kan informatie over jou ontvangen van andere bronnen, waaronder partners die ons ondersteunen bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze databestanden, nieuwe klanten identificeren en ons helpen fraude te voorkomen of vast te stellen. MMSN kan ook informatie over jou ontvangen van social-mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de momenten waarop je met ons communiceert op die platforms, of jezelf toegang verschaft tot onze social-mediacontent. De informatie die MMSN kan ontvangen, wordt bepaald door de privacy-instellingen, voorwaarden en/of procedures van het betreffende social-mediaplatform en MMSN beveelt je aan deze te controleren en na te lezen.

Informatie van kinderen
Onze websites, apps en diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16. MMSN verzamelt niet bewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 zonder toestemming van ouders of verzorgers. Mocht je bemerken dat MMSN desondanks persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 heeft verzameld zonder deze toestemming, laat het ons dan s.v.p. weten zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

1.2 Hoe MMSN gebruikt maakt van de informatie die het verzamelt

MMSN kan de informatie die het verzamelt gebruiken voor:

 • Het beantwoorden van jouw aanvragen en het leveren van onderdelen, accessoires en auto’s.
 • Het bieden van de diensten die je van ons verlangt, waaronder het inplannen van technische service.
 • Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit een contract.
 • Het operationeel houden van onze websites en apps, deze te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Het jou toesturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere informatie of materialen, die je mogelijk interesseren.
 • Het onderhouden van ons relatiebestand.
 • Het verkrijgen van beter inzicht in hoe mensen gebruik maken van onze websites en apps, waaronder het genereren en analyseren van statistieken, met als doel het verbeteren van de serviceverlening en informatieverstrekking.
 • MMSN’s zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder data-analyse, het verzenden van facturen, het vaststellen en voorkomen van (mogelijke) fraude, illegale activiteiten of misbruik van intellectueel eigendom en hier adequaat naar handelen.
 • MMSN’s contractmanagementdoeleinden, waaronder het beheer van ons relatiebestand van klanten en zakelijke partners.
 • Het meten van de effectiviteit van onze evenementen, promotionele campagnes, klantentevredenheid en publicaties, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, beantwoorden aan juridische processen of verzoeken om informatie door de overheid of derden, of het beschermen van jouw en onze rechten en die van anderen, zodra MMSN de noodzaak hiervoor redelijk en gepast acht.

1.3 Hoe MMSN de informatie kan delen die het verzamelt

MMSN is een dochteronderneming van Mitsubishi Motors Corporation (MMC), gevestigd in Japan. MMSN, MMC en onze bedrijfsentiteiten wisselen onderling informatie uit voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, facturering, promotie van onze evenementen en diensten en om jou of jouw organisatie onze diensten te bieden.
MMSN deelt geen informatie die redelijkerwijs jou of jouw organisatie kan identificeren, voor onafhankelijk gebruik met niet aangesloten entiteiten, door verkoop, verhuur of anderszins. Behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in dit Algemeen Privacybeleid, of met jouw toestemming vooraf. MMSN kan wel informatie delen die niet redelijkerwijs jou of jouw organisatie kan identificeren, zoals toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving.
MMSN is actief in Nederland. MMSN kan jouw persoonsgegevens uitwisselen voor opslag en verwerking, op basis van de vastgelegde overeenkomsten tussen MMSN, MMC en jouw bedrijfsentiteiten en leveranciers die data namens jou verwerken. Voor de uitwisseling van data buiten de Europese Gemeenschap zal MMSN de noodzakelijke beveiligingssystemen inzetten in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen, om de adequate bescherming van jouw data te waarborgen. Dit omvat ook schriftelijke garanties van elke derde partij die toegang heeft tot jouw data en de verplichting aan hen om de beveiligings-standaard aan te nemen die een even hoog beschermingsniveau van jouw data waarborgt als dat van MMSN (bijvoorbeeld met behulp van standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Gemeenschap). Indien je vragen hebt of meer informatie wilt verkrijgen over het internationaal uitwisselen van jouw persoonsgegevens of de toegepaste beveiligingssystemen, neem dan s.v.p. contact met ons op via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.
MMSN kan de informatie die het verzamelt ook vrijgeven aan:

 • Mitsubishi Erkend Wederverkopers en –Service Centrums
 • Leveranciers die diensten aan MMSN leveren
 • Andere zakelijke partners, om je op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.
 • Derde zakelijke partijen die namens ons diensten verlenen, zoals ICT-bedrijven, bedrijven die mailings verzorgen, enquête- en onderzoeksbureaus.
 • Politie, overheidsinstanties of derde partijen met wettelijke toestemming of noodzaak zoals contractueel vastgelegd, of wanneer MMSN het redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze wettige dienst te verlenen. Onder dit soort omstandigheden onderneemt MMSN redelijke pogingen om je vooraf op de hoogte te stellen, voordat MMSN informatie vrijgeeft die redelijkerwijs jou of jouw organisatie kan identificeren, tenzij dit vooraf niet mogelijk of redelijk is onder de gegeven omstandigheden.
 • Dienstverleners, adviseurs, potentiële zakelijke partners of andere derde partijen, in relatie tot het overwegen, onderhandelen of afronden van een transactie waarbij MMSN betrokken is, al dan niet in samenwerking met een ander bedrijf, of wanneer MMSN activa of een deel hiervan verkoopt, opheft of overdraagt.

1.4 Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop MMSN zich baseert om gebruik te maken van jouw persoonsgegevens, namelijk:

Presteren volgens contract -Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om te presteren volgens de overeenkomst die je met ons hebt. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze websites, apps of diensten, zal MMSN je persoonsgegevens gebruiken om aan jouw verzoeken te voldoen en je de gewenste diensten bieden.

Toestemming -MMSN baseert zich op jouw toestemming om (1), technische informatie te gebruiken zoals cookiedata en geolocatiedata als beschreven in dit Algemeen Privacybeleid en (2), jouw persoonsgegevens te benutten voor marketingdoeleinden waar dit wettelijk is toegestaan. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid of je aan te melden bij MijnMitsubishi.nl.

Gelegitimeerde belangen -MMSN kan gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor onze gelegitimeerde belangen om onze producten en diensten en de content van onze websites en apps te verbeteren.

1.5 Diensten en content van derden

Onze websites en apps kunnen geïntegreerde content bevatten of links naar content verstrekt door derde partijen (zoals videomateriaal). Dit Algemeen Privacybeleid verwijst niet naar de privacy, beveiliging of andere toepassingen van deze derde partijen die deze content verstrekken.

MMSN maakt gebruik van de diensten van derde partijen die het functioneren van onze websites en apps ondersteunen, zoals onderzoeksbureaus. Deze derde partijen kunnen zich bedienen van technologieën om uw online activiteiten te herleiden, in tijd en verdeeld over verschillende websites, apps en online platforms.

1.6 Bescherming en opslag van de informatie die wij verzamelen

MMSN gebruikt administratieve, technische en fysieke veiligheidssystemen, ontworpen om de informatie te beschermen die MMSN verzamelt. Echter, geen enkel informatiesysteem biedt 100% zekerheid. Daarom kan MMSN de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is MMSN niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die je ons zendt via netwerken die MMSN niet beheert, waaronder het internet en draadloze netwerken. MMSN bewaart de informatie die het verzamelt voor de tijd die als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht en alleen voor de doeleinden waarvoor MMSN deze informatie verzamelt, waarbij wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

1.7 Uw keuzen en rechten

Onderworpen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving, kun je bepaalde rechten hebben aangaande de informatie die MMSN heeft verzameld en die is gerelateerd aan jou. Zo heb je bijvoorbeeld recht tot inzage en correctie of het wissen van persoonsgegevens, of het beperken van of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, net als het recht om data te kunnen overdragen naar aan andere beheerder. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke Autoriteit Persoonsgegevens.
MMSN beveelt je aan contact met ons op te nemen om je informatie te updaten of te wijzigen zodra deze verandert, of wanneer je van mening bent dat de informatie die MMSN over jou heeft verzameld onnauwkeurig is, of deze zelf te beheren als je je aanmeldt op MijnMitsubishi.nl. Je kunt ook bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou bewaren, je persoonsgegevens laten wissen en je kunt bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door MMSN.

1.8 Hoe je contact met ons kunt opnemen

MMSN staat graag open voor uw vragen en opmerkingen. Wanneer je contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid of maatregelen voor databescherming, kun je mailen naar:contact@mmsn.nl

1.9 Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid

MMSN kan dit Algemeen Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. De effectieve datum van het actuele privacybeleid staat altijd boven aan dit document. MMSN beveelt je aan deze pagina regelmatig na te lezen.

1.10 Het gebruik van cookies

MMSN verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, zodra je onze websites of apps bezoekt. Door het verzamelen van deze informatie krijgt MMSN een beter inzicht in hoe wij onze websites en apps het best kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Voor het verzamelen van deze informatie maakt MMSN gebruik van diverse middelen, zoals ‘cookies’, ‘web beacons’ en ‘IP-adressen’, zoals hieronder nader toegelicht. Deze middelen bevatten geen informatie die jou kunnen identificeren, zoals naam, adres en woonplaats.

Zoals zoveel bedrijven, maakt MMSN gebruik van ‘cookies’ en ‘web beacons’ (ook wel bekend als ‘internet tags’, ‘pixel tags’ en GIF’s) op onze websites en apps. Cookies zijn kleine stukjes tekst die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, zodra je bepaalde websites of apps bezoekt. Met behulp van web beacons kunnen we informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer waarop de webpagina is gedownload waarop de beacon verschijnt, de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, hoe lang de pagina is bekeken waarop de beacon verschijnt, het type browser waarmee de pagina is bekeken en de informatie in cookies van de derde partij. MMSN gebruikt de informatie die met deze technologieën wordt verzameld om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website en apps te verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld vertellen of je ons eerder hebt bezocht, het aantal bezoekers van de website of app tonen, van welke website of app een bezoeker werd doorgelinkt, welke pagina’s men heeft bezocht en het geeft ons inzicht in welke functionaliteiten van de website of app je het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen zo je online ervaringen verbeteren door je voorkeuren te behouden, terwijl je een bepaalde website of app bezoekt.

MMSN verzamelt ook IP-adressen. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar bepaalde elektronische apparaten gebruik van maken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren via het internet. Zodra je onze websites of apps bezoekt, kan MMSN het IP-adres zien en/of opslaan van het apparaat waarmee je verbinding maakt met het internet. MMSN maakt gebruik van deze informatie om de fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om inzicht te krijgen van waar ter wereld de bezoekers van onze websites of apps afkomstig zijn. MMSN kan deze informatie ook gebruiken om MMSN-websites en -apps te verbeteren.

MMSN kan ook informatie verzamelen over je online activiteiten op de websites van onze bedrijfsentiteiten, zoals met Google Analytics. Hierdoor kunnen wij hierop adverteren met producten en diensten die passen bij jouw persoonlijke interessen. Zo kan MMSN bijvoorbeeld ook samenwerken met derde partijen die op het internet adverteren of de advertentiemogelijkheden van Google of remarketing-mogelijkheden van Google AdWords benutten om bezoekers van diverse websites te traceren en hun onze advertenties tonen. Indien je je persoonsgegevens niet op deze wijze wenst te delen, kunt je hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via e-mailcontact@mmsn.nl

De meeste browsers geven uitleg hoe je kunt weigeren nieuwe cookies te accepteren, hoe je wordt geïnformeerd wanneer je een nieuw cookie ontvangt en hoe je bestaande cookies kunt verwijderen. Bedenk hierbij echter wel dat je zonder cookies mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van al onze functionaliteiten op de website. Sommige browsers geven een ‘Do Not Track’ (‘DNT’)-signaal af, waarbij je je voorkeursinstellingen kunt opgeven wat betreft het al dan niet gevolgd worden op de website en tussen websites onderling. Hoewel MMSN momenteel geen gebruik maakt van technologie die DNT-signalen herkent, zal MMSN uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met dit Algemeen Privacybeleid.

Onze websites en apps maken ook gebruik van analyseservices zoals Google Analytics, om beter inzicht te krijgen in hoe je gebruik maakt van onze websites en apps en hoe we deze kunnen verbeteren. De informatie die met deze services wordt gegenereerd, is anoniem en bevat geen persoonlijke gegevens over jou. De anonieme informatie die met het gebruik van deze services is verzameld, wordt op geen enkele wijze samengevoegd met persoonsgegevens die je met uitdrukkelijke toestemming met ons hebt gedeeld.

De mogelijkheid van de provider om de informatie over je bezoeken aan onze websites en apps, die met deze services is verzameld, te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van de provider. Om een beter begrip te krijgen van hoe deze providers de anonieme data, verzameld op onze websites en apps, kunnen gebruiken, zou je als voorbeeld Googles beleid op dit vlak kunnen nalezen. Je kunt er ook voor kiezen te worden gevrijwaard van Google-advertenties, door je privacy-instellingen aan te passen.

Als je nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met de MMSN via het contactformulier.