Winkelwagen

Close

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen

Totaal

0.00

Disclaimer

De informatie op deze website is slechts bedoeld als algemene richtlijn voor zaken waar je interesse in hebt voor je persoonlijk gebruik. Wij, Mitsubishi Motor Sales Nederland, verstrekken je deze informatie, ervan uitgaand dat wij geen advies of service verlenen aan kopers van auto’s, noch verkopen wij deze. Daarom moet je de informatie op deze website niet gebruiken als substituut voor overleg, advies of onderhandelingen met verkopende partijen van auto’s, zoals genoemd op deze website.

Hoewel wij alles hebben gedaan wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om ons ervan te verzekeren dat de informatie op deze website afkomstig is van betrouwbare bronnen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of verzuim. Voor alle informatie die we op deze website aan je verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat deze compleet is, volledig nauwkeurig en volgens de juiste tijdlijn. Daarom kunnen we geen garantie bieden in welke vorm ook, expliciet of impliciet. Dit betreft ook garantie op prestaties, tevredenheid over kwaliteit of geschiktheid voor welke toepassing ook, binnen de bepalingen die het Burgerlijk Wetboek hieraan stelt. Hiermee accepteer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van de informatie op deze website.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om al dan niet op de informatie op deze website te vertrouwen of deze als substituut te hanteren voor onafhankelijk onderzoek en je eigen inzicht, zowel technisch als zakelijk. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, noch in contract, noch bij onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), voor schade, verlies of kosten ten nadele van jou als gevolg van handelen of in gebreke blijven op basis van informatie op deze website.

Op deze website zijn copyrights, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten van toepassing, inclusief getoonde tekst, content, foto’s, video, audio en illustraties. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere elementen die deel uitmaken van deze website kan copyright van toepassing zijn. Door gebruik te maken van de website accepteer je alle copyrightvermeldingen of beperkingen die hieraan verbonden zijn.

Wanneer je ervoor kiest content van de website te downloaden, te printen of te kopiëren, dien je dit te doen in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze activiteiten zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik of voor het verstrekken aan derden voor niet-commerciële doeleinden en voor hun eigen gebruik. In alle gevallen moeten wij worden erkend als de bron van het materiaal en ga je ermee akkoord ons schadeloos te stellen met betrekking tot een derde partij, wanneer je deze voorwaarden schendt.

Geen andere vorm van printen, kopiëren of downloaden, elektronisch, in hard copy of anderszins, is toegestaan. Echter, als je aanvullend gebruik wilt maken van onze materialen buiten de voorwaarden van deze disclaimer, dien je hiervoor schriftelijk toestemming inclusief gebruiksvoorwaarden aan te vragen bij Mitsubishi Motor Sales Nederland, afdeling Klantenservice, Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen.

Op deze regels en voorwaarden en toegang tot deze website is het Burgerlijk Wetboek van toepassing en de exclusieve rechtspraak van de Nederlandse rechtbanken.

Hoofdkantoor:

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

Bovenkerkerweg 6-8

1185XE Amstelveen

Nederland

Tel: 020 405 6800

webshop@mmsn.nl

Bank of Tokyo-Mitsubishi nr. 63.56.14.359

IBAN nr. NL46BOTK0635614359

BIC nr. BOTKNL2X

KvK nr. 34.099.499

BTW nr. NL 80.55.89.144.B01