Winkelwagen

Close

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen

Totaal

0.00

Herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft afgehaald.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

Bovenkerkerweg 6-8

1185X Amstelveen

webshop@mmsn.nl

U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepings-termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in elk geval niet langer dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan de dealer terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 600, -.